Robusztus opciós stratégia. Strip Option

SZAKDOLGOZAT. Tóth Júlia

robusztus opciós stratégia

Bevezetés 1 2. Ez tükröződik a dolgozat során felhasznált irodalomjegyzékben is, hiszen szinte minden témában megannyi forrásból lehetett meríteni. Talán a target volatility opció TVO jelentette ezalól az egyetlen kivételt, amely viszonylag újabb terméknek számít, így egyelőre csak korlátozott számú tudományos cikk született az árazásával kapcsolatban.

robusztus opciós stratégia

A szakdolgozat felépítése során az egyszerűtől az összetettig elvet követve először a volatilitás típusait veszem sorra. Ennek során elsőként a historikus, a realizált, az implicit valamint robusztus opciós stratégia lokális voltatilitás fogalmakat járom körbe, amelyekhez igyekszem minél több hasznos információt társítani. Mindezt elengedhetetlennek vélem a későbbi fejezetekben ismertetett termékek működése, felépítése, illetve az árazási probléma megértése érdekében.

robusztus opciós stratégia

Ezt követően a volatilitással, illetve a varianciával kapcsolatos pénzügyi instrumentumokat mutatom be. Ennek során nagy jelentőséget kapnak a variancia, illetve a volatilitás derivatívák.

robusztus opciós stratégia

Habár a két eszközcsoportba más-más termékek tartoznak attól függően, hogy a származtatott termék kifizetése az alaptermék volatilitásától vagy éppen varianciájától függ, az alapterméküket megtestesítő két kockázati mutatószám szoros kapcsolatban áll egymással. Mielőtt megjelentek volna a volatilitás derivatívák a piacon, a kereskedők delta fedezett opciós portfóliók formájában kereskedhettek a volatilitással.

Ez a módszer azonban nem tud tisztán csak a volatilitásban kitettséget nyújtani, hiszen a pozíció értékét nem csak az alaptermék volatilitása, hanem annak árfolyama is befolyásolja. Ez az igény hívta életre a volatilitás és a variancia derivatívákat, 1 7 amelyeknek köszönhetően a kereskedőknek már lehetősége nyílt, hogy tisztán a volatilitásban vagy éppen a varianciában szerezzenek kitettséget.

A piacon elsőként a varianca swapok terjedtek el, majd ezt követően jelentek meg a volatilitás swapok és az egyéb egzotikus változataik.

robusztus opciós stratégia

Nem maradhattak ki a sorból a variancia opciók sem, amelyeknek a kifizetése a vanilla opciókhoz képest már közvetlenül az alaptermék varianciájától függ. Míg a variancia és a volatilitás irányával kereskedők a jövőbeli variancia, illetve volatilitás szintjére spekulálnak, addig az úgynevezett különbözeti kereskedők a realizált és az implicit volatilitás közötti különbségre tesznek fogadásokat.

Opciós Stratégiák

Továbbá vannak, akik a volatilitásban fenálló kitettségüket szeretnék fedezni. Ilyen például, amikor az életbiztosítók garantált hozamot fizető termékeket kínálnak, amelyekkel a volatilitásban keletkezik kitettségük, és ezt a kockázatot szeretnék fedezéssel csökkenteni.

Efféle problémákra jelentenek jó megoldást a variancia és a volatilitás swapok. Végül a szakdolgozat szempontjából a legfontosabb volatilitás derivatíva, a target volatility opció működését mutatom be.

robusztus opciós stratégia

Az opció kifizetésfüggvényében megjelenik a célvolatilitás, amely egy előre rögzített konstans, valamint az alapterméknek az opció futamideje alatt realizált volatilitása is. A célvolatilitás általában a befektetőknek az alaptermék realizált volatilitásával kapcsolatos várakozásait tükrözi.

5 egyszerű Forex kereskedési stratégia kezdőknek.

A termék kifizetése tehát a lejárat időpontjában a célvolatilitás és a realizált volatilitás hányadosának, valamint az alaptermék kötési árfolyammal csökkentett értékének amennyiben ez nagyobb, mint nulla a szorzata. Az opcióval a befektetők így egyidőben spekulálhatnak az alaptermék árfolyamára, illetve a realizált volatilitására is.

A szakdolgozatban arra keresem a választ, hogy milyen lehetőségeink vannak az opció árazására, amennyiben az alaptermék árfolyamát, illetve a volatilitását meghajtó Wiener-folyamatok függetlenségét feltételezzük. Első lépésben az ATM call TVO árát közelítem a Bachelier-formula felhasználásával, majd megvizsgálom, más kötési árfolyamok esetén is az árazást. Ennek során Robusztus opciós stratégia approximációval, illetve a Laplace-transzformált segítségével vezetem le az árazó formulát a Black Scholes-modell keretein belül, majd mindkét módszer esetén megpróbálkozok egy modellfüggetlen értékeléssel is.

Ezáltal valós piaci adatokra épülő volatilitás mosoly, implicit, illetve lokális volatilitás felület bemutatására nyílt lehetőségem.

5 egyszerű Forex kereskedési stratégia kezdőknek.

Hasonlóan a félreértések elkerülése végett megjegyzném, hogy a Black Scholes-modell, valamint a Black Scholes Mertonmodell elnevezések a szakdolgozat során egy és ugyanazt jelentik, tehát szinonimákként szerepelnek.

Vannak sokak által ismert, és kevésbé elterjedtebb változatai is.

  1. Opciós stratégiák - Opciós Tőzsdei Kereskedés
  2. 7 legjobb napi kereskedési stratégia, amelyek működnek. - Joon Online
  3. A legjobban értékelt bináris opciók
  4. Fektessenek be bináris opciókba

A robusztus opciós stratégia témakörében ezt a legegyszerűbbtől a komplexebb fogalmakig vezető utat Derman et al. A különböző volatilitásoknak az így kapott értékeit évesített formában szokták közölni, hogy az egymástól eltérő időintervallumokra kapott értékek összehasonlíthatóak legyenek.

7 legjobb napi kereskedési stratégia, amelyek működnek.

A dolgozat későbbi részeiben azonban ettől kissé eltérő nézőpontból fogjuk szemlélni, ami esetleg összezavarhatja a Kedves Olvasót. Ilyen lesz például a target volatility opció esete, amikor t -ban teszünk kijelentést az alaptermékhez tartozó, egyelőre jövőbeli volatilitásra, ugyanis erre hivatkozunk úgy, mint jövőbeli realizált volatilitás. Azonban, ha jobban belegondolunk, ez a látszólagos ellentmondás feloldható, hiszen hiába üzleti jövedelem kiegészítő jövedelem -ban használjuk a realizált volatilitás fogalmát egy t i időszakra, valójában T -ben van szükségünk az értékre, illetve a realizált volatilitásra, amikor a t i időpont mindegyike már a múltat képviseli, és valóban a historikus volatilitás lesz a realizált volatilitás.

S t 1 Az itt szereplő S t a t-edik robusztus opciós stratégia árfolyamot jelöli, de ugyanígy használhatóak gyakoribb, illetve ritkább időközönként vett árfolyamértékek is, mint például a percenkénti vagy heti megfigyelésekből számolt volatilitás. Mindez attól függ, hogy milyen célból van szükségünk a termék volatilitására.

A legfontosabb feltételezés, amelyre számos modell épít, hogy a loghozam normális eloszlást követ, ami maga után vonja azt a tényt, hogy az árfolyam lognormális eloszlású. Ennek következtében az elméleti, standard modellek szerinti árfolyam nem vehet fel negatív értékeket, ami egy előnyös, a valóságnak megfelelő tulajdonság.

7 legjobb napi kereskedési stratégia, amelyek működnek.

A normális eloszlású loghozam és a lognormális eloszlású árfolyam közötti, elméleti szempontból is fontos összefüggés a sztochasztikus matematika eszköztárával is felírható. Tekintsünk ehhez egy tetszőleges kockázatos pénzügyi terméket, amely jelen esetben legyen például egy részvény. Az Itô-formula segítségével megadható az S egy tetszőleges g függvényének a fejlődése. Vegyük ezt az egyenletet a t, illetve a T időpontokban, és vonjuk ki őket egymásból. A historikus volatilitáshoz visszatérve, a loghozamok becsült szórása n db megfigyelésre Bodie et al.

Opciós Stratégiák

A volatilitást az egész populációra szeretnénk megkapni, de általában csupán egy korlátozott, n elemű mintával rendelkezünk, így ebből kell következtetni az egészre. Ez a szabadságfok-vesztés következtében létrejött torzítás hatással van a variancia becslésére is, mégpedig olyan módon, hogy alulbecsüljük azt. Így egy robusztus opciós stratégia n 1-es korrekciós tényezővel való szorzás válik szükségessé annak érdekében, hogy a varianciára egy torzítatlan becslést kapjunk.

Lásd még