Opciós séma az

Az EER modellbeli konstrukciók leképezése relációsémákra A következőkben az EER modellbeli konstrukciók relációs sémákra történő leképezését tárgyaljuk a.

bináris opciók kereskedési stratégiája 60 másodperc

A specializációk és generalizációk leképezése Számos módszer létezik az olyan alosztályok leképezésére, amelyek együtt egy specializációt alkotnak vagy másképpen, amelyek generalizálva vannak egy szuperosztálybamint például a 4. Hozzáadhatunk egy további lépést a. Megadjuk azokat a feltételeket, amelyek teljesülése esetén az egyes opciók használhatók. Először formálisan írjuk le a leképezést, aztán majd illusztráljuk példákkal.

Lehetőségek specializációk és generalizációk leképezésére. Ez a lehetőség mindeféle specializáció esetén totális vagy részleges, kizáró vagy átfedő működik. Ez a lehetőség csak olyan specializáció esetén működik, ahol az alosztályok totálisak minden szuperosztálybeli egyednek legalább egy alosztályhoz kell tartoznia. Ha a specializáció átfedő, egy egyed több relációban is felbukkanhat.

A t-t típus vagy diszkrimináló attribútumnak nevezzük, amely jelzi befektetnek-e opciókba az alosztályt, amelyhez az egyes rekordok tartoznak, ha van ilyen egyáltalán. Ez a lehetőség csak olyan specializáció esetén működik, amely kizáró, és fennáll a veszélye annak, hogy sok NULL opciós séma az generál, ha sok saját attribútum szerepel az alosztályban.

localbitcoin net regisztráció

Ez a lehetőség olyan specializációk esetén is működik, amely átfedő alosztályokat tartalmaz de nyilván működik kizáró specializációk esetén is. A 8A és 8B opciókat többrelációs opcióknak, a 8C és 8D opciókat pedig egyrelációs opcióknak nevezhetjük.

A 8A opció a C szuperosztályhoz és az attribútumaihoz egy L relációsémát, továbbá minden egyes Si alosztályhoz egy-egy Li relációsémát hoz létre; minden Li tartalmazza az Si saját vagy lokális attribútumait, valamint a C szuperosztály elsődleges kulcsát, amelyet hozzáadunk Li-hez, amelynek az lesz az elsődleges kulcsa.

Egyúttal a szuperosztály relációsémájára hivatkozó külső kulcs is lesz. Bármelyik Li és L között, az elsődleges kulcs alapján végrehajtott equijoin művelet előállítja az Si-beli egyedek összes saját és örökölt attribűtumát.

  1. Gyorsan kereső oldalak
  2. Milyen növényeken lehet pénzt keresni
  3. Az Active Directory séma beépülő moduljának hozzáadása

Ezt az opciót a 7. A 8A opció a specializáció bármilyen megszorításával működik: kizáró vagy átfedő, totális vagy részleges. Ez egy L-re hivatkozó külső kulcsot ír elő minden egyes Li-re, valamint egy Li. K tartalmazásfüggést is definiál lásd a. A 8B opció esetén az equijoin művelet bele van építve a sémába, és így az L relációsémát kiküszöböltük, ahogy a 7. Ez az opció csak akkor működik jól, ha a specializáció egyszerre kizáró és totális.

HP asztali számítógépek - Energiagazdálkodási lehetőségek kezelése (Windows 7)

Ha a specializáció nem totális, akkor azok az egyedek, amelyek nem tartoznak egyik Si alosztályba se, elvesznek. Ha a specializáció nem kizáró, akkor azoknak az egyedeknek, amelyek egynél több alosztályhoz tartoznak, a C szuperosztályból örökölt attribútumai redundánsan, egynél több Li-ben lesznek tárolva.

A 8B opció esetén egyetlen reláció sem tartalmazza a C szuperosztály összes egyedét; emiatt egy külső összekapcsolás vagy teljes külső összekapcsolás műveletet kell alkalmaznunk az Li relációira, hogy megkapjuk a C szuperosztály összes egyedét. A külső összekapcsolás eredménye hasonló lesz a 8C és 8D opciókkal kapott relációkhoz, kivéve hogy nem lesznek típus mezők.

aki opciókkal kereskedett

Ha C egy tetszőleges egyedét szeretnénk megkeresni, akkor mind az m darab Li-hez tartozó relációt át kell néznünk. A 8C és 8D opciók egyetlen relációsémát hoznak létre a Opciós séma az szuperosztálynak és az összes alosztályának reprezentálására. Azok az egyedek, amelyek nem tartoznak valamely alosztályhoz, a kérdéses alosztályok saját attribútumain NULL értékekkel fognak rendelkezni. Ezek az opciók használata nem ajánlott akkor, ha az alosztályoknak sok saját attribútumuk van.

Ha azonban kevés saját attribútum létezik, ezek a leképezések előnyösebbek a 8A és 8B opciókhoz képest, mert nem szükséges equijoin és külső összekapcsolás műveleteket megadni, és emiatt hatékonyabb implementációt érhetünk el.

Ha a specializáció részleges, t NULL értékkel fog rendelkezni az olyan rekordokban, amelyek egyetlen alosztályhoz sem tartoznak. Ha a specializáció attribútumdefiniált, akkor ez az attribútum játssza t szerepét, így t-re nincs szükség; ezt az opciót szemlélteti a 7.

A 8D opciót arra tervezték, hogy átfedő alosztályokat kezeljen m darab logikai típusú típus mező bevezetésével, minden egyes alosztályhoz eggyel. Használható kizáró alosztályok esetén is.

Megjegyezzük, hogy az m darab típus mező helyett elegendő egyetlen, m bitből álló típus attribútumot is létrehozni. Ha többszintű specializációs vagy generalizációs hierarchiánk vagy hálónk van, akkor nem feltétlenül kell ugyanazt a leképezési opciót követnünk mindegyik specializációnál.

Ehelyett a hierarchia opciós séma az háló egyik részére az egyik leképezési opciót használhatjuk, míg más részeire másokat. Osztott alosztályok többszörös öröklődés leképezése Az osztott alosztály, mint amilyen a 4.

Üdvözlünk a PC Fórum-n!

Ezen osztályok mindegyikének ugyanazzal a kulcs attribútummal kell rendelkeznie; máskülönben az osztott alosztályt kategóriaként modelleznénk. Az osztott alosztályokra a 8. Kategóriák unió típusok leképezése A kategóriák kezelésére egy további lépést 9.

asztrociklusok a kereskedési előrejelzésekben

A kategória vagy unió típus két vagy több szuperosztály uniójának az alosztálya, ahol a szuperosztályoknak különböző kulcsaik lehetnek, különböző egyedtípusokat reprezentálhatnak. Példa rá a 4. Az unió típusok kategóriák leképezése. Különböző kulcsokkal rendelkező szuperosztályok által definiált kategória leképezéséhez célszerű egy új kulcs attribútumot bevezetni, amelyet helyettesítő kulcsnak nevezünk, a kategóriának megfelelő relációséma létrehozásakor.

Automatikusan kiegyensúlyozza a teljesítményt és az energiafogyasztást. Energiatakarékos Energiát takarít meg a rendszer teljesítményének csökkentésével.

A definiáló osztályok kulcsai különbözőek, így nem használhatjuk egyiket sem önállóan a kategóriában szereplő egyedek azonosítására. Az olyan kategóriák esetén, amelyek szuperosztályai ugyanazzal a kulccsal rendelkeznek mint például a 4.

Lásd még