Opciós mechanizmus

Tőzsdeismeretek /Elméleti jegyzet/ | Digitális Tankönyvtár

Európai árfolyam-mechanizmus

Grmela Zoltán és Fehér György B. Opciós mechanizmus, az ügyletek strukturálása során a kockázati tőkebefektetőknek biztosítaniuk kell, hogy a tehetséges vezetők helyükön maradjanak és a befektetést követően érdekeltek legyenek a részvényesi érték növelésében.

opciós mechanizmus ooo opció fogadó

E célokat a befektetők büntető és jutalmazó eszközök kombinálásával érik el. A korbács eszközei állhatnak az ún.

opciós mechanizmus ooo opciók

A mézesmadzag leggyakoribb eszközei a különböző prémiumok, illetve a részvény piaci értékváltozásához kötött részvény opció programok ROP. Bár a ROP konkrét mechanizmusa a társaság belső működése és adózási szempontok miatt igen összetett lehet, a koncepció egyszerű: a menedzserek jogot kapnak arra, hogy a társaság részvényeiből a jövőben vásároljanak, mégpedig olyan vételi áron, amely általában a szóban forgó részvényeknek az opció alapításakori piaci árának függvényében kerül meghatározásra.

A részvényvásárlási jogot rendszerint több évre elosztva kötik ki, biztosítva ezáltal, hogy a társasággal maradó menedzserek nagyobb jutalomban részesüljenek.

  • Európai árfolyam-mechanizmus – Wikipédia
  • Miképp gyakorolhatjuk a részvényekre vonatkozó vételi jogainkat? - videkunkjovoje.hu
  • Hirdetési ajánlat pénzt keresni

Miután az opció lehívhatóvá válik, a menedzserek akkor fognak élni opciós jogukkal, amikor profitot realizálhatnak, vagyis amikor a részvények piaci ára az opciós ár fölé kerül. Amennyiben van kereskedés a részvényre, meghatalmazzák a társaságot az ügylet végrehajtására, s így a menedzser egyszerűen az opciós és a piaci ár közötti különbséget kapja meg. Gyakoribb eset, hogy – tekintettel a zártkörűtársaságok részvényeinek illikviditására és a kockázati tőkebefektetők azon törekvésére, hogy a menedzserek megtartsák a ROP részvényeket csak meghatározott körülmények likviditási események bekövetkezése esetén lehet értékesíteni.

opciós mechanizmus kira bináris opció

Likviditási esemény lehet a befektetők részvényeinek részleges értékesítése, nyilvános kibocsátás, zártkörű tőkeemelés, vagy befolyás szerzése a társaság felett.

Sajnos, ahogy azt a kockázati tőkebefektetők hamar megtapasztalják, a ROP-ok Magyarországon nem működnek sem hatékonyan, sem egyszerűen.

Ellentétben az amerikai társaságokkal, amelyek ténylegesen ki nem bocsátott részvényeket is létrehozhatnak, a magyar részvénytársaságok csak visszavásárolt saját részvényeket használhatnak a ROP alapjául.

MeRSZ online okoskönyvtár

Bár a magyar társasági jog alapján saját részvények lehetnek a társaság tulajdonában feltéve, hogy a társaságnak legalább két részvényese vana társaság tulajdonában álló saját részvények együttes névértékének opciós mechanizmus nem haladhatja meg az alaptőke 10 százalékát, továbbá a társaság a megszerzett saját részvényeket köteles egy éven belül elidegeníteni.

A kockázati tőkebefektetők figyelme azonban elsősorban az újonnan induló, vagy a korai stádiumban lévő célpontokra irányul, ami gyakran 10 százalék feletti ROP alapot kíván. Mindez, valamint a kockázati tőkebefektetők preferenciája az ésszerűen hosszú opciós idő általában év iránt, a saját opciós mechanizmus alapú ROP a kockázati tőkebefektetőknek nem feltétlenül nyújt ideális megoldást. A saját részvény alapú ROP alternatívája vagy kiegészítője lehet új részvények kibocsátása.

opciós mechanizmus mennyire igazságosak a bináris opciók

Egy tőkeemelés és a részvények kibocsátása akár nyomtatott akár dematerializált formában azonban meglehetősen időigényes, napig is eltarthat, és tranzakciós költségekkel is jár.

A felvetett problémák megoldására három alapvető alternatíva kínálkozik. Először is, a befektetők és a menedzsment tudomásul veszik és elfogadják a ROP korlátait a magyar jog alapján.

Miképp gyakorolhatjuk a részvényekre vonatkozó vételi jogainkat?

Ennek fényében a ROP méretéről és a vételi árról folyatatott tárgyalások a haszon kockázatát, illetve az azzal járó kellemetlenséget beépíthetik az elfogadott struktúrába, ezzel kompenzálva a menedzsmentet azokért a bonyodalmakért, amelyek az opciós joguk gyakorlása során merülhetnek fel.

Másodszor, a befektetők és a társaság mérlegelheti egy holding társaság létrehozását egy adóhatékony és egyben liberális szemléletű jogrendszerben, s a ROP ezen holding társaság szintjén kerül alkalmazásra. Végül, a tehetséges jogászok mindig találnak megoldásokat arra, hogy a helyi jogrendszer korlátait kikerüljék.

opciós mechanizmus OOO magnatek kereskedés

A befektetők például "virtuális ROP-t hozhatnak létre, amely opciós mi az opció a kereskedésben vagy warrantok kibocsátását részvényekkel szemben és beárazását jelenti, melyeket a társaság később visszavált. A befektetők további alternatívaként a saját részvényükre is alapíthatnak virtuális opciót, mégpedig oly módon, hogy meghatározott célok elérésekor az opciók opciós mechanizmus, gyakorolhatóvá azonban csak likviditási esemény bekövetkeztekor válnak.

Az ESMA új szabályai

További lehetőség a fantom programok alkalmazása, amelyek gyakorlatilag a társaság részvényének piaci értékváltozásától függő készpénz prémiumjuttatásokat takarnak. Megjelent: a Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület Közreadjuk az Egyesület jóváhagyásával.

Lásd még