Képzési lehetőségek kereskedelme

képzési lehetőségek kereskedelme

Magyar állami ösztöndíjjal támogatott, Önköltséges Képzés célja A képzés célja korszerű üzleti ismeretekkel, kereskedelmi és marketing szaktudással és készséggel rendelkező szakemberek kibocsátása, akik alkalmasak a különböző termékek, szolgáltatások kereslet-vezérelt beszerzésére és értékesítésére, KKV-k kereskedelmi, logisztikai, marketing tevékenységének irányítására, ismerik a vállalati minőségmenedzsment szervezésének, felügyeletének menetét és gyakorlatát, továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés folytatásához mester ciklusban.

A 7 féléves képzés során a hallgatók korszerű elméleti és gyakorlati ismeretek birtokába jutnak.

gyorsan keres 50-et kivonással

A képzés alapvetően gyakorlatorientált, amelyhez alapos és korszerű közgazdaságtani, módszertani és üzleti alapozó ismeretek kapcsolódnak. Ennek megfelelően a hallgatók tanulmányaik első időszakában közgazdaságtani, gazdasági matematikai, üzleti statisztikai, informatikai ismereteket, s ezekre is alapozva üzleti alapozó ismeretanyagot sajátíthatnak el, melyek felölelik a jog, marketing, szervezeti és humán menedzsment, számvitel, pénzügy, vállalati gazdaságtan, nemzetközi gazdaságtan alapjait.

jövedelem a hálózatról

A képzés második évétől a hallgatók szakmai általános ismereteket is kapnak, melyek bevezetik őket a piackutatás, marketingkommunikáció, fogyasztói magatartás, logisztika, minőségmenedzsment, kereskedelmi vállalatok gazdálkodásának a rejtelmeibe. A szakmai ismeretek elmélyítését szolgáló specializáció-választás a 4.

az opciós pontok vételára

A szakon hat specializáció közül választhatnak a hallgatók. A Külkereskedelmi Karon választható specializációk nappali és levelező képzés A marketingkommunikáció specializáció célja, hogy a végzett hallgatók képesek legyenek a marketingkommunikáció eszközrendszerének a vállalati, képzési lehetőségek kereskedelme ügynökségi alkalmazására, a folyamatok megtervezésére, irányítására.

A marketingmenedzsment specializáció a termelő vagy szolgáltató vállalat marketing tevékenységének irányítására, a marketing eszközrendszerének és módszereinek vállalati alkalmazására, a képzési lehetőségek kereskedelme marketinggyakorlat ismeretére tesz képessé.

Előrejelzés a napi bináris opciókra

A digitális marketing specializáció célja, hogy a hallgatók elméleti ismereteket és gyakorlati tapasztalatot szerezzenek az átalakuló digitális világ kihívásairól, és képesek legyenek ezekre releváns választ adni üzleti, illetve marketing szempontból mind vállalati, mind ügynökségi környezetben.

A Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Karon választható specializációk nappali és levelező képzés A kereskedelem  specializáció az áruforgalommal kapcsolatos tudásanyagon túl, átfogó ismeretet ad a kereskedelmi és szolgáltató vállalatok gazdasági tevékenységéről, működéséről, a stratégiai gondolkodásról, valamint az ügyfél- és vevőkapcsolatok fenntartásához szükséges eszközök alkalmazásáról.

A specializáció célja, hogy hozzájáruljon a kereskedelmi érzék és az elemző készség kialakításához, valamint ismertesse a kereskedelmi szakma összefüggésrendszerét.

bináris opciók rövidek

A képzés folyamán az egyéni felkészülés súlyának növelésével, illetve a kiscsoportokban végzendő projekt jellegű feladatokkal a rendszerben való gondolkodás képességét is fejleszteni kívánjuk. A tanulmányi idő alatt széleskörűek a nyelvtanulási lehetőségek.

2020-tól indul az OKJ-s képzések átalakítása

A jelentkező több nyelvből választhat angol, német, orosz, olasz, spanyol, francia, a KKK-n továbbá kínai, japán koreai, arab. Képzési idő.

localbitcoins hivatalos

Lásd még