Internetes beruházási projektek

A regionális beruházási támogatások 4.

Okostelefon

A regionális beruházási támogatások általános jellemzői A regionális beruházási támogatás, induló beruházási projekthez kapcsolódó támogatás. Az induló beruházás tárgyi eszközökbe vagy immateriális javakba történő internetes beruházási projektek, amely új létesítmény létrehozásával, illetve a meglévő felújításával, egy létesítmény termelésének további, új termékekkel történő diverzifikációjával, egy meglévő létesítmény teljes termelési folyamatának alapvető megváltoztatásával kapcsolatos.

internetes beruházási projektek

A támogatás az alábbi feltételek teljesülése esetén nyújtható: Megkezdett beruházáshoz támogatás nem igényelhető, mivel ez esetben a támogatásnak nem lenne ösztönző hatása. A beruházást megkezdeni csak azt követően lehet, ha a támogatási programot kezelő hatóság írásban megerősíti, hogy a projekt elvben megfelel a programban meghatározott jogosultsági feltételeknek. A végleges támogatási program teljes szövegét közzé kell tenni az interneten, és a közlemény internetes címét közölni kell a Bizottsággal.

internetes beruházási projektek

Azon projektek, amelyek esetében a program közzététele előtt merültek fel költségek, nem jogosultak regionális támogatásra. Ha a tárgyi eszközbe történő beruházás olyan létesítmény átvételének a formájában történik, amely már bezárt, vagy bezárt volna, ha nem vásárolják meg, akkor azt is induló beruházásnak lehet tekinteni, kivéve, ha az érintett létesítmény egy nehéz pénzügyi helyzetben lévő vállalkozás tulajdonában van Az elszámolható beruházási költségeket a támogatás pénzügy és pénzkeresés az interneten időpontjában érvényes értékre kell diszkontálni.

Diszkontálás céljára a támogatás odaítélésekor érvényes referenciarátát kell alkalmazni. Egy létesítmény megvásárlása esetén csak a társasági vagyon harmadik féltől való megvásárlásának költségeit lehet figyelembe venni, feltéve, hogy az ügylet piaci feltételek mellett jött létre.

e-gépész online szaklap

Kis- és középvállalkozások és egy létesítmény megvásárlása kivételével a megszerzett eszközöknek újaknak kell lenniük. Az olyan eszközök értékét, amelyek beszerzéséhez már a vásárlás előtt támogatást adtak, nem lehet figyelembe venni. KKV-k esetében figyelembe lehet venni az immateriális javakba történő beruházások teljes költségét is. Immateriális javak esetében az elszámolható költségek köre: szabadalmak, üzemeltetési licencek vagy szabadalmazott know-how, nem szabadalmazott internetes beruházási projektek.

Annak kiszámításakor, hogy egy nagyberuházási projekt elszámolható költsége eléri-e a különböző regionális térkép szerinti küszöbértékeket, a hagyományos beruházási költség vagy a bérköltség közül a nagyobb értékűt kell elszámolható költségként figyelembe venni. Az induló beruházáshoz nyújtott támogatás mértékét a beruházás elszámolható költségeinek százalékos arányában számítják ki.

A kettő kombinálható oly módon, hogy az adott beruházáshoz nyújtott munkahely-teremtési és beruházási támogatás együttes - a kétféle elszámolható költségcsoport közül a vállalkozás számára kedvezőbbel számított - támogatási intenzitás nem haladhatja meg a regionális támogatási térkép szerinti maximális mértéket.

Azonban egy projekthez csak az egyik támogatható költségkör használható fel akkor is, ha több forrásból nyújtanak támogatást. A támogatás formája változó.

Történhet például vissza nem térítendő támogatás, kedvezményes kamatozású kölcsön vagy kamattámogatás, állami kezességvállalás, internetes beruházási projektek feltételek melletti részvénytulajdon-vásárlás vagy egyéb tőkejuttatás, adómentesség vagy adókedvezmény, társadalombiztosítási vagy más kötelező díjak alóli mentesség vagy kedvezmény; illetve földterület, árucikkek vagy szolgáltatások kedvező áron történő rendelkezésre bocsátása formájában.

A nagyberuházások támogatásának szabályai Az iránymutatás a nagyberuházások jelenleg 50 millió eurót meghaladó elszámolható költségű beruházások esetében szigorúbb szabályokat tartalmaz. Ennek hátterében az áll, hogy a nagyberuházásokat végrehajtó vállalatok méretüknél fogva sokkal kevésbé vannak kitéve a régió relatív fejletlenségéből adódó hátrányoknak, illetve ugyanezen oknál fogva általában nagyobb piaci részesedéssel is rendelkeznek, tehát a piactorzítás veszélye nagyobb mértékben áll fenn, ha támogatást kapnak.

A millió eurót meghaladó költséggel rendelkező projekteknél, amennyiben a cég piaci részesedése bizonyos mértéket meghalad, a Bizottság a támogatást csak alapos vizsgálatot követően engedélyezi.

Az alábbi táblázat azt mutatja, hogy a beruházás összegének nagyságától függően a regionális térképen rögzített maximális támogatási intenzitás hány százaléka adható.

Ez a számítás nem a teljes támogatási projektre, hanem csak a projekt meghatározott öszszeghatárok közé eső részére vonatkozik.

internetes beruházási projektek

Lásd még