Hogyan lehet online megvalósítani a 2020-at beruházások nélkül, Támogatás munkanélküliből vállalkozóknak | Vállalkozás Okosan

Megnyitom a Jogtárban Jelen dokumentum a jogszabály 1. A teljes jogszabály nyomtatásához valássza a fejlécen található nyomtatás ikont!

Az Európai Unió joganyaga kizárólag az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus kiadásában megjelent változatban tekinthető hivatalosnak és hitelesnek.

A Jogtár termékcsalád európai jogi dokumentumainak forrása az Európai Unió Kiadóhivatala, valamint a Hivatalos Lap magyar nyelvű változatának elektronikus kiadása. Az elektronikus hírközlő hálózatok, különös tekintettel a nagyon nagy kapacitású hálózatokra, kulcsfontosságú szerepet játszottak a válságra adott válaszban azáltal, hogy lehetővé tették a távmunkát és a távoktatást, az online egészségügyi ellátást, valamint a személyes kommunikációt és a szórakozást.

A széles körben elterjedt hogyan lehet online megvalósítani a 2020-at beruházások nélkül hálózati összekapcsoltság szolgál alapul a nagy sávszélesség-igényű használati esetekhez az egészségügy, az oktatás, a közlekedés, a logisztika és a média területén, amelyek kulcsfontosságú szerepet játszhatnak Európa gazdasági fellendülésében.

Idén a járványhelyzet és az előző évek kimagasló bázisa miatt kismértékben visszaeshetnek a beruházások. Néhány területen — így az egészségügyben és az információ, kommunikáció ágazatban — azonban jelentősen nőttek a tárgyieszköz felhalmozások. A Jelentős mértékben nőttek a beruházások — feltehetően az elektromos autók akkumulátorgyártásához kapcsolódóan - a villamos berendezés gyártása területén, tekintve az alág termékei iránti erős nemzetközi keresletet. Kiemelkedő volt a növekedés a gumi- műanyag- és építőanyag-iparban és a vegyi termék, anyag gyártásában is.

Általánosságban elmondható, hogy a vezetékes és vezeték nélküli kapcsolat jelentős mértékben hozzájárul a megfizethető és hozzáférhető szolgáltatások biztosításához és a digitális szakadék áthidalásához.

Fontos eszközként szolgál a nyilvánosság tájékoztatásához, segíti az illetékes közigazgatási szerveket a vírus terjedésének visszaszorításában, és lehetővé teszi az egészségügyi szervezetek számára az adatcserét és a távszolgáltatások nyújtását. Minden eddiginél nagyobb szükség van a beruházásokra és a reformokra a konvergencia és a kiegyensúlyozott, előretekintő és fenntartható gazdasági fellendülés biztosításához.

hogyan lehet online megvalósítani a 2020-at beruházások nélkül

A közös uniós prioritásokba történő beruházás - különösen a zöld és a digitális politika, valamint a szociálpolitika területén - javítja az Unió ellenálló képességét, és elősegíti a munkahelyteremtést és a fenntartható növekedést, miközben korszerűsíti a tagállamok gazdaságát. A tagállamoknak ezért teljes mértékben ki kell aknázniuk a javasolt Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközben rejlő lehetőségeket, biztosítva az állami kiadások hatékonyságát és a legmegfelelőbb feltételeket megteremtve a magánberuházások számára.

E célból az ajánlás iránymutatást nyújt azoknak a tagállamoknak, amelyeknél jelenleg zajlik a helyreállítási és rezilienciaépítési tervek kidolgozása.

Vázolja, hogy a tagállamok milyen egyszerű és reális intézkedéseket tehetnek ahhoz, hogy beruházásbarát feltételek mellett jelöljék ki a rádióspektrumot az ötödik generációs 5G hálózatok számára, és hogyan tudják megkönnyíteni a nagyon nagy kapacitású vezetékes és vezeték nélküli hálózatok kiépítését például azáltal, hogy megszűntetik a felesleges adminisztratív akadályokat és egyszerűsítik az engedélyezési eljárásokat.

A cél a nagyon nagy kapacitású hálózatok időben történő kiépítésének ösztönzése, ideértve az üvegszálas és a következő generációs vezeték nélküli hálózatokat is.

Egy ilyen megközelítés támogatná a kialakulófélben lévő és a jövőbeli digitális folyamatokat és alkalmazásokat, és közvetlenül hozzájárulna a növekedéshez és a foglalkoztatáshoz az Unió gazdasági fellendülésének részeként. Ez a helyzet azt kívánja meg a tagállamoktól, hogy a Bizottsággal szoros együttműködésben bevált gyakorlatokat dolgozzanak ki a hálózatkiépítés költségeinek csökkentése és a nagyon nagy kapacitású - többek között az üvegszálas és az 5G- - infrastruktúrák bevezetésének elősegítése érdekében.

hogyan lehet online megvalósítani a 2020-at beruházások nélkül

Ezek a hálózatok kulcsfontosságú szerepet fognak játszani a digitális és a zöld átalakulás alapjainak megteremtésében olyan területeken, mint a közlekedés, az energia, a gyártás, az egészségügy, a mezőgazdaság és a média. Az 5G-hez kapcsolódó számos használati eset sikerességéhez szükséges a szolgáltatásnak a jelentősebb területeken átívelő, így többek között az országhatárokon átnyúló folytonossága.

Ezért fontos, hogy a tagállamok megfelelő intézkedéseket hozzanak annak érdekében, hogy előmozdítsák területükön a kiépítést, többek között a vidéki és távoli területeken is, továbbá együttműködjenek az 5G határokon átnyúló területeken történő kiépítése során.

Ez a korszerűsített terv át fogja tekinteni az elért eredményeket, orvosolni fogja a hálózatkiépítés jelenlegi hiányosságait, és magasabb szintre fogja emelni az 5G uniós szinten történő kiépítésével kapcsolatos jövőbeni célkitűzéseket annak biztosítása érdekében, hogy teljes mértékben kiaknázzák az 5G kapcsolatban rejlő lehetőségeket a gazdaság digitális átalakulására vonatkozó, hosszú távú uniós célok elérése érdekében.

Erre válaszul az ajánlás intézkedéseket javasol a nagyon nagy kapacitású fenntartható elektronikus hírközlő hálózatok, köztük az 5G hálózatok időben történő kiépítésének ösztönzésére.

Az ajánlás célja, hogy hozzájáruljon e célkitűzés megvalósításához, és ezért a nagyon nagy kapacitású hálózatok kiépítésére összpontosít.

Ezenkívül a tagállamoknak meg kell határozniuk azokat az intézkedéseket, amelyek elősegítik az elektronikus hírközlő hálózatok környezeti hatásainak csökkentését és fenntarthatóságuk biztosítását. Az Unión belüli következetlen gyakorlatok elkerülése érdekében a tagállamoknak meg kell könnyíteniük az összes szükséges engedély megadására vagy elutasítására vonatkozó négy hónapos határidő betartását, és az engedélyezési eljárásokat tovább egyszerűsítő olyan bevált gyakorlatokat kell közösen meghatározniuk, mint például a hallgatólagos jóváhagyás és az engedélyezési eljárások egyszerűsítése.

A tagállamoknak fontolóra kell venniük az Európai Elektronikus Hírközlési Kódex Ebből a célból a tagállamoknak át kell gondolniuk, hogy az egyablakos információs pontból hogyan válhatna hatékony egyablakos ügyintézési pont az elektronikus engedélykérelmek bármely közigazgatási szinten történő benyújtásához.

Ez történhetne egy teljesen összehangolt eljárás útján azokban az esetekben, amikor több localbitcoins vélemények hatóság is érintett. A tagállamoknak ezért fontolóra kell venniük, hogy aktív szerepet biztosítsanak az egyablakos információs pontoknak a különböző illetékes hatóságok engedélyezési eljárásainak koordinálásában és nyomon követésében, valamint a megfelelő információcsere biztosításában.

A tagállamoknak a lehető leghamarabb, de minden esetben az engedélyekre vonatkozó maximális négy hónapos határidőn belül meg kell vizsgálniuk a jog megadásának lehetőségét, összehangolva ezzel az eljárást a széles sávú hálózatok kiépítési költségeinek csökkentéséről szóló irányelv 7. Ezek a díjak emellett a kiépítés költségeinek jelentős részét alkothatják, különösen a vidéki és távoli területeken, ahol az egy felhasználóra jutó kiépítési költség a legmagasabb.

Ezért rendkívül hasznos lenne, ha a tagállamok megosztanák egymással azokat a módokat, illetve megállapodnának azokról, amelyekkel az engedélyek megadásának költségeit olyan szinten lehet tartani, ami nem fogja vissza a beruházásokat, figyelembe véve, hogy gyakran számos engedély szükséges.

hogyan lehet online megvalósítani a 2020-at beruházások nélkül

Az egyablakos információs pont e tekintetben kritikus szerepet tölt be. A meglévő infrastruktúra és a tervezett építési munkák átláthatóságának javítása kulcsfontosságú előzetes lépés a meglévő infrastruktúrához való hozzáférés lehetővé tételéhez és az építési munkák összehangolásának javításához, ami viszont a környezet és az egyének számára jár további előnyökkel.

Ezért arra kell ösztönözni a tagállamokat, hogy fontolják meg, hogy az egyablakos információs pontokat ellátják az adott területen rendelkezésre álló fizikai infrastruktúrával kapcsolatos, különböző forrásokból származó valamennyi információval, valamint hogy segítsenek a hogyan lehet online megvalósítani a 2020-at beruházások nélkül ellátott információk nyújtásában.

Ez magában foglalja azokat az információkat, amelyeket a szolgáltatók a széles sávú hálózatok kiépítési költségeinek csökkentéséről szóló irányelv 4. Az ilyen fizikai infrastruktúra magában foglalná az épületeket, különösen a háztetőket, valamint az utcabútorokat, a villanypóznákat, az utcai jelzéseket, a közlekedési lámpákat, a hirdetőtáblákat, a busz- és villamosmegállókat és a metróállomásokat.

A tagállamoknak fokozniuk kell arra irányuló erőfeszítéseiket, hogy közösen meghatározzák a hatékony és eredményes vitarendezési mechanizmusok és az Unió vitarendezési testületei jó működésének bevált gyakorlatait. Az átláthatóság érdekében ezeknek a gyakorlatoknak ki kell terjedniük a vitarendezési testületek határozatainak időben történő közzétételére. Az olyan ösztönzők, amelyek például csökkentett szén-dioxidkibocsátású hálózatok kiépítését támogatják, hozzájárulhatnak az ágazat fenntarthatóságához, valamint az éghajlatváltozás mérsékléséhez és az ahhoz történő alkalmazkodáshoz.

A tagállamokat felkérik, hogy a Bizottsággal szoros együttműködésben határozzák meg és támogassák ezeket rus kereskedés ösztönzőket, amelyek között szerepelhetnek a gyorsított engedélyezési eljárások vagy a csökkentett engedélyezési és hozzáférési díjak azoknak a hálózatoknak, amelyek megfelelnek bizonyos környezeti követelményeknek.

A környezeti vizsgálatot abban a szakaszban kell lefolytatni, amikor a környezeti hatások meghatározhatók és értékelhetők. A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a spektrumgazdálkodás elősegítse a határokon átnyúló dimenzióval rendelkező vállalkozások és a társadalom minőségi összekapcsoltságát, valamint az ipar digitalizációját, ezáltal pozitív hatást gyakorolva a gazdaság és a társadalom egészére, többek között a hozzáférhetőség, az esélyegyenlőség és az inkluzivitás tekintetében.

E célkitűzés megvalósítását megkönnyítheti a vélemények és a bevált gyakorlatok időben történő, az Európai Elektronikus Hírközlési Kódex által bevezetett szakértői értékelési folyamatot megelőző, illetve a folyamaton belüli cseréje. A Covidválság körülményei között ez még fontosabb. Ebből a célból ösztönözni kell a tagállamokat, hogy olyan frekvenciaengedélyezési szabályokat állapítsanak meg, amelyek célja egy beruházásösztönző frekvenciadíjazási módszer alkalmazása.

Ezek a gyakorlatok adott esetben magukban foglalhatnak a jó minőségű, vezeték nélküli lefedettség biztosítására irányuló ösztönzőket is a széles körben elérhető szolgáltatások biztosítása érdekében, ideértve a határokon átnyúló szolgáltatásokat is. A passzív és aktív infrastruktúra megosztása és a vezeték nélküli infrastruktúra közös bevezetése csökkentheti a kiépítés költségeit beleértve a különbözeti költségeket iskülönösen a 3,8 GHz-es és a 24,5 GHz-es frekvenciasávok használata esetén, és ezáltal felgyorsíthatja a bevezetés ütemét, támogathatja a megnövekedett hálózati lefedettséget, és lehetővé teheti a rádióspektrum hatékonyabb és eredményesebb felhasználását a bnary nnja stratégia bináris opciókhoz javára.

Támogatás munkanélküliből vállalkozóknak | Vállalkozás Okosan

Az illetékes hatóságoknak ezért kedvezően kell elbírálniuk azt, különösen a korlátozott gazdasági megtérülésű területeken. Miközben a tagállamoknak általánosságban versenyeztetéses kiválasztási eljárásokat, például aukciókat kell alkalmazniuk a spektrumhiány által érintett frekvenciasávok használati jogának megadásához, ezek az eljárások bizonyos esetekben korlátozhatják a vezeték nélküli sűrű 5G hálózatokba történő beruházás lehetőségét, valamint a rugalmasságot és a spektrumhasználat ebből eredő hatékonyságát.

Bevált gyakorlatnak tekinthető a harmonizált milliméteres hullámhosszúságú frekvenciasávok egyedi engedélyezése, amely nyílt, objektív, arányos, megkülönböztetéstől mentes, átlátható kritériumokat és eljárásokat követő gyorsított közigazgatási eljárást alkalmaz. Az összehangolt frekvenciakijelölés különösen fontos az olyan új használati esetek csatlakozási követelményeinek teljesítéséhez, amelyek hozzájárulnak a közúti és vasúti mobilitás, valamint a közlekedés és az ipari gyártás műveleteinek digitalizálásához.

Elárulta a szakértő: ez lehet a nagy beruházások sorsa

Ezek a feltételek különösen a szolgáltatás minőségére vonatkoznak, amely a kapacitással, az átviteli sebességgel, a késéssel, a megbízhatósággal, valamint a hálózat biztonságával és ellenálló képességével jellemezhető. Az ilyen gyakorlatok kihasználhatják a vertikális ágazatokban - többek között a határokon átnyúló 5G folyosókon - folytatott, uniós finanszírozású kísérleti projektek és próbák eredményeit. Az ilyen gyakorlatoknak meg kell határozniuk a releváns közös frekvenciatartományokat, az engedélyezési rendszereket és a dedikált ágazati vezeték nélküli szolgáltatások nyújtására vonatkozó üzemeltetői feltételeket.

A közös engedélyezési rendszerek kezelhetnék az üzemeltetők és az érdekelt ipari szereplők egyedi engedélyezését, ideértve a megosztott spektrumhasználatot is.

hogyan lehet online megvalósítani a 2020-at beruházások nélkül

A közös engedélyezési feltételek kezelhetnék a bevezetést, a szolgáltatás minőségét, a megosztott spektrumhasználatot, a vezeték nélküli rendszerek egymás melletti használatát, a spektrumfelhalmozást, a kiberbiztonságot, a mobilszolgáltatók és az érdekelt ipari szereplők közötti tárgyalásos megállapodásokat, valamint a légi közlekedéshez szükséges alapvető fontosságú kommunikáció védelmét szolgáló intézkedéseket.

Ennek kapcsán a rádiófrekvencia-politikával foglalkozó csoportnak segítenie kell a Bizottságot annak eldöntésében, hogy kell-e megbízatást adni a Postai és Távközlési Igazgatások Hogyan lehet online megvalósítani a 2020-at beruházások nélkül Értekezlete számára a spektrumhasználat harmonizált technikai feltételeinek kidolgozására. Egy ilyen folyamat magában foglalhatja egy közös dedikált frekvenciatartomány közös engedélyezési feltételek mellett történő kijelölését.

Elárulta a szakértő: ez lehet a nagy beruházások sorsa - HelloVidék

Adott esetben szorosan be kell vonni a rádiófrekvencia-politikával foglalkozó csoportot, az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületét és a nemzeti szabályozó hatóságokat, a szélessáv-szakértői szolgálatok hálózatát, a vitarendezési testületeket és az egyablakos információs pont funkcióiért felelős illetékes hatóságokat.

Adott esetben a következőket kell bevonni: a az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületét, valamint a nemzeti szabályozó hatóságokat, a szélessáv-szakértői szolgálatok hálózatát és az egyablakos információs pont funkcióiért felelős illetékes hatóságokat a 3.

hogyan lehet online megvalósítani a 2020-at beruházások nélkül

A tagállamok különösen azt vizsgálják meg: a hogyan tudják megkönnyíteni az engedélyek megadására vagy elutasítására vonatkozó négy hónapos határidő betartását. Ehhez az egyablakos információs pont aktív szerepet kell betöltenie az engedélyezési eljárások bármely közigazgatási szinten történő koordinálásában és nyomon követésében.

Elő lehet írni továbbá az ezen eljárások előrehaladásával kapcsolatos információk a kérelmezők és az illetékes hatóságok közötti cseréjének megkönnyítését, ideértve hogyan lehet online megvalósítani a 2020-at beruházások nélkül, hogy közöljék az illetékes hatóság ok által kiadott határozatot a kérelmezővel.

hogyan lehet online megvalósítani a 2020-at beruházások nélkül

Az ilyen bevált gyakorlatoknak biztosítaniuk kell, hogy amennyiben a hálózati elemek kiépítéséhez építési engedélyekre és szolgalmi jogra is szükség van, az illetékes hatóságok a kérelemtől számított legfeljebb négy hónapon belül párhuzamosan adják meg vagy utasítják el a szükséges engedélyeket. Az átláthatóság javítása az egyablakos információs pont révén 11 A tagállamok megfelelő bevált gyakorlatokat dolgoznak ki a fizikai infrastruktúra átláthatóságának javítása érdekében, hogy az üzemeltetők könnyebben hozzáférhessenek az adott területen rendelkezésre álló infrastruktúrára vonatkozó összes releváns információhoz.

Ebből a célból a tagállamoknak fontolóra kell venniük az egyablakos információs pont szerepének megerősítését és funkcióinak kiterjesztését például a geo-referenciával ellátott információkra térképek és digitális modellekvalamint a különböző forrásokból származó információk különösen a bármely szintű illetékes nemzeti hatóságok, a közigazgatási szervek és a hálózatüzemeltetők által szolgáltatott információk integrálását. Ezenkívül a egyenes opció fontolóra kell venniük, hogy az egyablakos információs ponton keresztül a fizikai infrastruktúrára vonatkozó, az irányelvben meghatározott minimuminformációk mellett olyan információkat is rendelkezésre bocsássanak, mint például az infrastruktúra geo-referenciával ellátott elhelyezkedése, digitális modellje, típusa és aktuális felhasználása, valamint teljes és szabad kapacitása.

A meglévő fizikai infrastruktúrához való hozzáférés kiterjesztése 14 A nagyon nagy kapacitású hálózatok elemeinek kiépítéséhez az üzemeltetők rendelkezésére álló létesítmények számának és típusának növelése érdekében a tagállamoknak bevált gyakorlatokat kell kidolgozniuk, amelyek lehetővé teszik az üzemeltetők számára, hogy a széles sávú hálózatok kiépítési költségeinek csökkentéséről szóló irányelv 3.

Vitarendezési mechanizmus 15 A tagállamok bevált gyakorlatokat dolgoznak ki a vitarendezési mechanizmus hatékonyságának és eredményességének javítása érdekében a fizikai infrastruktúrához való hozzáféréssel és a vitarendezési testületek működésével kapcsolatos viták tekintetében, a kapcsolódó kérdések lehető legrövidebb időn belüli megoldása, valamint a felek számára a megfelelő feltételekkel és díjakkal kapcsolatban biztosított iránymutatás érdekében, beleértve határozataik időben történő közzétételét is.

A hálózatok környezeti lábnyomának csökkentése 16 A tagállamokat arra ösztönzik, hogy dolgozzanak ki bevált gyakorlatokat a csökkentett környezeti lábnyomú elektronikus hírközlő hálózatok kiépítésének ösztönzésére, különös tekintettel az energiafelhasználásra és a kapcsolódó üvegházhatásúgáz-kibocsátásokra, ideértve: a a jövőbeni hálózatok környezeti fenntarthatóságának értékelésére vonatkozó kritériumokat; b az üzemeltetők számára a környezetileg fenntartható hálózatok kiépítéséhez biztosított ösztönzőket.

A tagállamok ennek megfelelően frissítik a vonatkozó nemzeti spektrum-ütemtervet.

Beruházásösztönzők 20 A rádióspektrum-használókat az 5G hálózatok kiépítésébe történő jelentős beruházásra bátorító ösztönzők felmérése érdekében a tagállamoknak tájékoztatniuk kell - elsődlegesen a rádiófrekvencia-politikával foglalkozó csoporton keresztül - a Bizottságot azokról a konkrét intézkedésekről, amelyeket bevált gyakorlatoknak tartanak, beleértve azokat, amelyeket a rádióspektrum-felhasználásnak a MHz-es, a 3,8 GHz-es és a 24,5 GHz-es frekvenciasávban történő engedélyezése kapcsán nemzeti szinten megvalósítottak vagy megvalósítani terveznek.

Kelt Brüsszelben,

Lásd még